Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: Kdrama
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[tvN 2018] Ánh Dương Thời Đại: Lee Byung Hun, Kim Tae Ri, Yoo Yeon Seok, Byun Yo Han, Kim Min Jung | E24 END | Đây là lịch sử của tôi, và là câu chuyện tình yêu của tôi

  [Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 19-6-2018 16:29:04 | Chỉ xem của tác giả
Choi Yoo-Jin (Lee Byung-Hun)Cre: twitter
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 19-6-2018 16:36:43 | Chỉ xem của tác giả
Go Ae-Shin (Kim Tae-Ri)Cre: twitter
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
Đăng lúc 19-6-2018 16:40:27 | Chỉ xem của tác giả
Goo Dong-Mae (Yoo Yeon-Seok)Cre: twitter
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
Đăng lúc 20-6-2018 19:33:09 | Chỉ xem của tác giả
Hee-Na (Kim Min-Jung)Cre: twitter
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 20-6-2018 19:41:25 | Chỉ xem của tác giả
Kim Hee-Sung (Byun Yo-Han)Cre: twitter
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
Đăng lúc 21-6-2018 23:25:12 | Chỉ xem của tác giả

Cre: twitter
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
Đăng lúc 21-6-2018 23:30:07 | Chỉ xem của tác giả
Hình ảnh hậu trường.


Cre: DC
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
Đăng lúc 25-6-2018 10:27:49 | Chỉ xem của tác giả
mai họp báo nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
Đăng lúc 25-6-2018 14:50:36 | Chỉ xem của tác giả

Cre: twitter
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
Đăng lúc 26-6-2018 11:06:51 | Chỉ xem của tác giả
Hẳn 14 phút highlight đây
t có theo được 24ep với nhịp phim này không đây
link navertv
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách